VOLS ESTUDIAR HISTORIA?


MÉS INFORMACIÓ

ARA HO POTS FER

a la Universitat Rovira i Virgili amb el nou Programa Formatiu de Grau de Història, Història de l'Art i Arqueologia

Els estudis històrics, històrico-artístics i arqueològics subministren les claus per sustentar les diferents maneres d'entendre el món. Desenvolupen la capacitat crítica i contribueixen a la comprensió de la nostra cultura a través del temps. Ens ensenyen a argumentar, habilitat necessària per a la construcció de la vida democràtica. Els professionals de la història, de la història de l’art i de l’arqueologia juguen un paper important en el marc de la conformació de la identitat històric-cultural dels països i en últim terme dels nostres valors com a ciutadans lliures.

Grau d'Arqueologia

Què vol dir un Programa Formatiu de Grau?

El nostre programa formatiu de Grau (PFG) agrupa dos titulacions diferents però complementàries: el Grau d’Història i el Grau d’Història de l’Art i Arqueologia. Ambdues comparteixen un Primer Curs comú i també diverses assignatures al llarg dels 4 anys: un mínim de 90 ECTS i 60 crèdits FB. Es important sapiguer que un PFG permet que els alumnes canviïn de Grau si ho desitgen sense cost addicional.

Noves tecnologies

La proposta d'aquest nou Programa està vinculada amb les reflexions sobre el paper que les noves tecnologies juguen en el procés d'acumulació, selecció, reproducció, estudi i transmissió del patrimoni cultural del passat. Per això, un dels eixos sobre els quals s'ha dissenyat el nou PFG és la centralitat de les humanitats digitals en els nous processos d'aprenentatge i transmissió del coneixement. Amb això es pretén formar a una nova generació de professionals que dominin els mitjans digitals tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista teòric.

La URV. Una Universitat investigadora.

La URV ha sigut impulsora del Campus d'Excel•lència Internacional Catalunya Sud CEICS que consolida la unió estratègica de les entitats i estructures de docència, recerca i transferència del coneixement amb el sector productiu del Sud de Catalunya. Entres les seves línies estratègiques hi figuren els sectors del patrimoni, la cultura i el turisme, vinculats directament amb l'ensenyament de la Història amb la Prehistòria i l’Arqueologia Clàssica com eixos de recerca.

SORTIDES PROFESSIONALS

Grau d'Arqueologia

Els graduats adquiriran un coneixement històric i filològic a les àrees del patrimoni arqueològic, històric i artístic, una cultura general adequada en el camp de les humanitats, habilitats d'anàlisi i interpretació dels fenòmens culturals, així com habilitats de comunicació en la seva presentació i discussió. Finalment, seran capaços d'utilitzar les principals eines per a la gestió de dades i la comunicació electrònica dins de les àrees de competència específiques.

Amb les competències adquirides els nous titulats podran treballar en institucions públiques locals i específiques (com, per exemple, oficines, museus, teatres, filmoteques, biblioteques, arxius, etc.), en les empreses i organitzacions professionals que operen en l'àmbit de la protecció, ús i promoció del patrimoni cultural, i com a consultors i directors de projectes científics. A més podran dur a terme activitat editorial a diversos nivells: en periòdics, revistes especialitzades i publicacions periòdiques.


Ensenyament i recerca.

Professor/a a l'educació secundària, professor/a de universitat. Participació en projectes d’investigació. Gestió de la recerca, avaluació de projectes, peritatges.

Arxius i biblioteques

Responsabilitats de documentació i conservació. Serveis tècnics de gestió.

Gestió i conservació del patrimoni històric i cultural.

Gestió de museus, conservació de béns culturals, comisariat d'exposicions, assessorament.

Editorial i de mitjans de comunicació

Documentació, assessoria, anàlisi, gestió.

Arqueologia professional.

Museització de jaciments, socialització i projectes de difusió. Tècnics de la administració pública, local, autonòmica, estatal i europea.

Turisme

Existeix una creixent demanda turística associada a ítems culturals.

Equip docent

Més de 30 professionals de primer nivell t'acompanyaran en el teus estudis

U-Ranking 2017

U-Ranquing

L’U-Rànquing sobre el sistema universitari espanyol és una enquesta de satisfacció desenvolupada per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerca que analitza anualment un total de 61 institucions públiques i privades d'educació superior a partir de 25 indicadors diferents.
L'últim informe fet públic el mes de juny del 2017 acredita que en la branca d'Arts i Humanitats, la URV és la Universitat millor puntuada per impartir el Grau d'Història.

AUTOMATRÍCULA

Consulta les diferents opcions des de la web de la Universitat Rovira i Virgili