PLA D'ESTUDIS

Aquest es el camí a seguir

ASSIGNATURES

Dades acadèmiques

  • Títol: Grau d'Història de l'Art i Arqueologia
  • Durada: 4 anys
  • Crèdits: 240 ECTS
  • Places: 70 (Història + Història de l’Art i Arqueologia)
  • Horari 1er curs: matí i tarda
  • Llengües: català i castellà
  • Nota de tall juny 2017: PAU i FP 5,000
  • Acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya

Mencions

El grau ofereix la possibilitat d’escollir una menció al quart curs. Les mencions són: Història de l’Art i Arqueologia. L’estudiant que desitgi especialitzar-se en Història de l’Art tindrà l’opció d’estudiar més en profunditat alguns aspectes cabdals de la disciplina; així mateix, els que vulguin adquirir una competència major en l'àmbit de la gestió del patrimoni arqueològic podran optar a la menció d’arqueologia.

Pla d'estudis

1er Curs

Art Antic
Art Medieval
Art Modern
Arqueologia General
Prehistòria i Evolució Humana
Societat i Cultura a l’Antiguitat
Món Actual
Societat i Cultura a l’Edat Mitjana
Recursos i Gestió Digital
Societat i Cultura en Època Moderna

2n Curs

Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos
Art Contemporani
Iconografia i Cultura Visual
Fotografia, Cinema i Patrimoni Cultural
Arqueologia i Art de les Cultures d’Orient Pròxim
Arqueologia i Art Grec
Mitologia Clàssica
Arqueologia i Art Romà
Societat i Cultura en Època Contemporània
Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i la Història de l’Art

3r Curs

Història de les Idees Estètiques
Història de la Música i de l’Espectacle
Fonts per a la Història de l’Art i l’Arqueologia
Taller Interdisciplinari: Arxius Fotogràfics i Audiovisuals
La Tradició Clàssica en l’Art Occidental
Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic i Arqueològic
Arqueologia de l’Arquitectura
Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural
Taller Interdisciplinari d’Arqueologia: Tarraco Patrimoni Mundial
Estudi de la Ciutat Històrica

4t Curs

Treball de Fi de Grau
Pràctiques Externes
Museologia
Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art

Optatives

Menció en Història de l’Art: Art de la Mediterrània Medieval, Promotors, Autors i Receptors en l'Art Medieval, Renaixement Italià, Arquitectura Barroca, Pintura del s. XIX, Història i Cinema, Últimes Tendències, Mercat, Galeries i Crítica d'Art, Introducció a la Documentació Gràfica Digital (Art i Arqueologia), Activitats Universitàries Reconegudes.

Menció en Arqueologia: Excavació i Registre Arqueològic, Arqueologia del Paisatge i GIS, Arqueologia de la Cultura Material, Taller Interdisciplinari: Viatge d'Estudis a Roma, Cultura i Arqueologia Ibèrica, Aspectes Jurídics de les Ciutats Històriques, Introducció a la Documentació Gràfica Digital (Art i Arqueologia), Activitats Universitàries Reconegudes.