I DEPRES DEL GRAU?

Encara tens molt recorregut per fer

MÀSTERS I DOCTORATS

Màsters i Doctorats

L'activitat investigadora dels Grups del Departament d'Història i Història de l'Art genera també una important interacció amb el teixit socioeconòmic del territori, forjant-se enllaços de diversos tipus entre els quals els convenis de col·laboració ocupen un lloc destacat.

Cal destacar la importància dels diferents Grups de Recerca vinculats al Departament d'Història i Història de l'Art:

 • Autoecologia humana del Quaternari
 • Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural Mediterrani
 • Edificis i escenaris religiosos medievals a la Corona d'Aragó
 • Geopolítica y Cultura GEOPOLC
 • Grupo de Investigación en Arqueología Medieval y Postmedieval GRAMP
 • Imatge. Memòria. Gènere
 • ISOCAC. Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al món
 • Investigació didàctica i continguts curriculars
 • LAiREM / Literatura, Art i Representació a la llarga Edat Mitjana
 • Medioevum
 • Població, fiscalitat i economia de l'Edat Moderna
 • Seminari de Protohistòria i Arqueologia
 • Seminari de Topografia Antiga
 • Social & Bussines Research Lab (SBRlab)

Master i doctorat

Amb un ampli currículum i reconeixement internacional, amb importants projectes vigents de caràcter estatal i internacional, aquests Grups de Recerca compten amb professionals de reconegut prestigi, reforçant així l'atractiu dels graus entre els alumnes, que, d'una banda, perceben la possibilitat de mantenir una relació directa amb importants investigadors i, per una altre, constaten que els resultats d'aquesta recerca s'integren en els projectes docents del professorat.

Aquesta circumstància afavoreix la continuïtat en la carrera educativa, doncs genera una dinàmica favorable a la realització dels estudis de Màster i del Doctorat, tant per part dels alumnes del grau, com per estudiants procedents d'altres Universitats que realitzen els postgraus a la nostra Universitat.

Màsters amb participació del departament d'Història i Història de l'Art actius el curs 2018-2019. (més informació)

I dos instituts d'alta investigació: l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Institut de Paleocologia Humana i Evolució Social són clars referents de recerca a nivell internacional vinculats amb els estudis oferts en el Programa Formatiu de Grau.

Quatre línies de Doctorat (més informació)